Nepomucko – i zdánlivě málo atraktivní destinace má svůj potenciál. 

Poslední moje práce tvorby strategického dokumentu, marketingová strategie pro město Nepomuk a destinaci Nepomucko byla zajímavá. Na počátku jsem byl trochu rozpačitý. Udělal jsem si základní dotazovací průzkum ve svém okolí a v drtivé většině dotazovaní nebyli schopní Nepomuk umístit na mapě ČR. A rozptyl byl opravdu drastický. Lepší to bylo s vazbou na svatého Jana Nepomuckého, to byl ve většině případů...