Reference

Destinanční management

  • Destinační agentura Karlovarského kraje
    Přípravné práce na založení destinanční agentury Karlovarského kraje. Připomínkování stanov, příprava strategických dokumentů.
  • Destinační agentura regionu Brdy
    Příprava veškerých zakládajích dokumnetů a principů financování pro novou destinaci - Brdy. Řízení celého procesu zakládání, jednání se starosty, prezentace na radě a zastupitelstvu města Příbrami a Dobříše, jednání s podnikatelskými subjekty. Příprava marketingové strategie a akčního plánu na první rok činnosti agentury.
  • Příprava vzdělávání destinačního managementu pro CzechTourism
    Podíl na přípravě celostátní vzdělávání ve všech krajích ČR na téma destinačního managementu a marketingu.
  • Přednášení na vzdělávání destinačního managementu
    Realizace vzdělávání destinačního managementu a marketingu ve všech krajích ČR. Společně s dalšími přednášejícími. Akce CzechTourismu.
  • Studie rozvoje destinací a destinačního managementu v Plzeňském kraji
    Analýza stávajícího stavu rozdělení kraje na oblastní destinace a doporučení dalšího zpřesnění. Návrh rozvoje krajského destinačního managementu a jeho působnost a mechanismy řízení pro další rozvoj oblastních destinací a oblastních agentur destinačního managementu.

Marketing cestovního ruchu - strategické dokumenty

  • Město Dačice
    Návrh postupu rozvoje podpory a propagace cestovního ruchu ve městě a v regionu. Prezentace pro zastupitele města.
  • Krušné hory západ
    Návrh projektu a prezentace pro rozvoj a komunikační podporu tohoto krásného regionu s nedostatečným využitím potenciálu v oblasti cestovního ruchu.
  • Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Využití historického potenciálu města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav pro rozvoj návštěvnosti města.
  • Přeshraniční spolupráce Boží Dar a Oberwiesenthal
    Návrh projektu rozvoje spolupráce a podpory cestovního ruchu v tomto přeshraničním regionu s využitím financování ze strukturálních fondů EU.
  • Grandhotel Pupp
    Hloubková analýza příjezdového CR do Karlových Varů a analýza stávající segmentace návštěvníků hotelu. Příprava komplexní strategie rozvoje hotelu v souvislosti s rozšířením produktové nabídky o komplexní SPA. Návrh rozvoje teritoriální segmentace a návrh další produktové a komunikační strategie ve vztahu k dlouholeté tradici a renomé hotelu.
  • Město Nepomuk a destinace Nepomucko
    Kompletní analýza situace a stavu destinace, příprava strategie marketingu rozvoje CR v této destinaci. Doporučení buď tvorby lokální destinace nebo přiřazení k oblastní. Příprava strategie s ohledem na následnou certifikaci destinační agentury u CzT.