Mám rád marketing a specializuji se na marketing cestovního ruchu

Co vám spolupráce se mnou přinese

 Jsem systematik s logickým myšlením. A tak přistupuji i k řešení marketingu mých klientů.

a) na začátku kladu důraz na analytickou přípravu uvnitř klientova prostředí a také na analýzu z vnějšího pohledu

b) na začátku je také významný brainstorming, workshop s klientem, jaké jsou jeho cíle, kam se chce dostat a čeho dosáhnout.

c) důkladná analytická příprava je pro mne základ. Pak teprve přistupuji k přípravě strategických dokumentů.

d) důležitá je ale také reálnost navržené strategie a postup její realizace v čase, ale také s ohledem na rozpočet a personální možnosti. 

To jsou moje základní principy přístupu k řešení vašeho zadání, naší spolupráce. To jsou mé silné stránky a benefity, které vkládám do spolupráce.

Za tím vším stojí moje dlouhá marketingová praxe.

1. Reklamní praxe v mé reklamní agentuře

Dvanáct let jsem vlastnil reklamní agenturu, kde jsem každodenně řešil marketingové situace svých klientů. A byli opravdu širokospektrální.

2. Manažerské zkušenosti ve vedení společností

Po prodeji agentury jsem pracoval na pozicích ředitele nebo obchodního a marketingového ředitele. To mi dalo možnost podívat se na marketing z pohledu uvnitř, ne externího poradce. 

3. I u mne platí, že se pachatel vrací na místo činu

Následně jsem se navrátil k podnikání, k čistému marketingovému poradenství pro klienty z různých oborů. A to dělám dodnes.

4. Marketing cestovního ruchu, moje specializace, moje záliba 

Posledních 8 let se specializuje na marketing cestovního ruchudestinanční management. Mám zkušenosti v přípravě strategických dokumentů destinací. 

Destinační management je kouzelný nástroj pro řízení rozvoje destinací. Zakládání agentur destinančního managementu, příprava strategických dokumnetů, řešení financování jsou oblasti, které znám a mám své znalosti podložené praxí a referencemi. 

K cestovnímu ruchu neodmyslitelně patří on-line reklama, e-mail marketing a CRM. Jsem specialistou na tyto metody a vím, jak je aplikovvat pro malé firmičky v oblasti cestovního ruchu, ale i pro velké destinace.

5. Jsem freelancer, ale pracuji v týmu

Jsem freelancer, ale na větší projekty tvořím tým. Díky mé dlouholeté praxi znám mnoho specialitů, které podle druhu zakázky zapojuji do projektu.