ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAjŮ

Správce osobních údajů

Správcem vašich údajů je:

Ing. Miloš Vedral
Čsl. armády 1351
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČ 102 17 754

Provozuji služby prostřednictvím webových stránek https://www.city-marketing.cz včetně subdomén a jejich prostřednictvím získávám a následně zpracovávám vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracovávám

Jako Správce osobních údajů v závislosti na poskytovaných službách a produktech zpracovávám zejména následující osobní údaje:

·         - jméno a příjmení
·         - e-mailovou adresu
·         - telefonní číslo
·         - poštovní adresu
·         - fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů)
·         - případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě

Můžu o vás získat informace také z jiných zdrojů a přidat je do informací, které jste již poskytli. Mezi tyto zdroje patří např. seznamy nabídek ubytovatelů na webech destinací, kde ubytovatelé nabízí své služby. Ovšem v takovém případě vždy při začátku elektronické komunikace požaduji od vás souhlas se zpracováním osobních údajů

Podle toho, jak naše služby využíváte, získám i další údaje jako:

·         - IP adresy
·         - Soubory cookies
·         - Případně jiné on-line identifikátory

Proč osobní údaje zpracovávám

Osobní údaje zpracovávám za účelem marketingu a poskytnutí služeb.
Osobní údaje zpracovávám také v okamžiku stažení elektronických materiálů umístěných na našich stránkách, registrace na webinář, registrace k odběru novinek apod. V takovém případě mi registrací dáváte svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro tento účel.

Můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i bez vašeho souhlasu?

Ano, mohou nastat situace, kdy ke zpracování vašich osobních údajů nepotřebujeme váš souhlas.
Tato situace může nastat v následujících případech:
·         - V okamžiku, kdy si objednáte některý z našich produktů nebo služeb, zpracováváme Vaše údaje na základě účelu plnění, smlouvy.
·         - V okamžiku, kdy nám to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis.
·         - V okamžiku, kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu zejména zajištění bezpečnosti mých webových stránek.

Jak s vámi budu komunikovat

V okamžiku, kdy získám souhlas se zpracováním osobních údajů, případně v situaci, kdy zpracování osobních údajů není podmíněno získáním souhlasu (například za účelem plnění smlouvy), budemu komunikovat prostřednictvím:

·         - e-mailu
·         - telefonu
·         - chatu
·         - sociálních sítí
·         - případně dalších aplikací (například Facebook Messenger)

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat

Osobní údaje uživatelů, kteří jsou mými zákazníky a využívají některou z placených služeb nebo produktů, zpracovávám po dobu trvání spolupráce a dále pak 10 let po jejím skončení.
Osobní údaje lidí, kteří projevili zájem o stažení e-booků, vidí nebo dalších informačních materiálů, registrovali se na pořádaný webinář, odběr novinek aj. zpracovávám po dobu udělení souhlasu do doby jeho odvolání, maximálně však 5 let.
Souhlas můžete odvolat napsáním na e-mail milos.vedral@city-marketing.cz. Zpracování můžete dočasně přerušit kliknutím odkaz, který je součástí každého zasílaného e-mailu.
Osobní údaje získané pomocí souborů Cookie zpracovávám po dobu 5 let.

Jak osobní údaje zabezpečuji

Dělám celou řadu bezpečnostních opatření, která mají za cíl chránit vaše osobní údaje stejně tak jako osobní údaje dalších Uživatelů a jejich kontaktů.
Všechna data jsou uložena v zabezpečených datových centrech v České republice partnerů a dodavatelů aplikací a programového cloudového vybavení. Přístup k těmto datům je chráněn osobní identifikací a obvyklými opatřeními, která tito partneři nabízejí.
Citlivá data (čísla karet apod.) nejsou ukládána na naše servery.
Veškerá bezpečnostní opatření z mé strany musí být nutně doplněna i odpovědným chováním z vaší strany. Zejména tak, že své uživatelské údaje (a hesla) do aplikací nebudete poskytovat nikomu dalšímu a budete dodržovat základní obecná bezpečnostní opatření.
Dále prosím mějte na paměti, že v případě, kdy s námi budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu, nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrovány. Proto byste je neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup

K vašim osobním údajům mám přístup já, jako Správce osobních údajů, a zejména kolegové, kteří zajišťují rozesílání newsletterů a obchodních sdělení.

Informace o zpracovatelích
K vašim osobním údajům mají přístup Zpracovatelé a Dodavatelé, zejména poskytovatelé serverů a dalších elektronických aplikací.
Jsou to pouze takové subjekty, které poskytují dostatečné záruky a garantují splnění požadavků na základě platných právních předpisů.
Jakým způsobem můžete svůj souhlas odvolat?
Svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat.
Pošlete e-mail na milos.vedral@city-marketing.cz s tím, že svůj souhlas odvoláváte.
Tímto vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které nám ukládá zákon nebo jiný právní předpis (např. účetnictví, evidence účetních informací a údajů).

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Na základě zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:

·         - právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
·         - právo své osobní údaje upravit, doplnit
·         - právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
·         - právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
·         - právo požadovat přenesení svých osobních údajů
·         - právo na přístup ke svým osobním údajům
·         - v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů
·         - právo „být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud nám jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost
·         - jako subjekt údajů, máte právo se dotázat, jaké osobní údaje o vás zpracováváme.

Cookies

Pro zlepšení poskytování služeb využívám na mých webových stránkách cookies.
Za cookies se považuje malé množství dat, které prohlížeč uloží do počítače Uživatele. Na mých webových stránkách využívám cookies pro přizpůsobení obsahu, statistické činnosti a sociální sítě.
Uložené informace používám pro přizpůsobení obsahu, který vidíte.
Získávám tedy údaje o používaném prohlížeči, operačním systému, IP adresu. Žádný z těchto údajů není spojen s konkrétní osobou a tyto údaje jsou pro mne anonymní.
Žádné takto získané údaje nepředáváme třetím stranám.
Máte možnost si ve svém prohlížeči nastavit úroveň ochrany používání cookies případně je zcela vypnout.

Jak se se mnou spojit

V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat e-mailem na adrese  milos.vedral@city-marketing.cz.

Ing. Miloš Vedral
Osoba samostatně činná

V Brandýse nad Labem 1.8.2020