Destinační management

Kdysi slovo MARKETING bylo neznámé zaklínadlo. Dnes je to DESTINAČNÍ MANAGEMENT. V branži tuzemského cestovního ruchu je to často používaný pojem, ale mnohdy se neví, CO TO VLASTNĚ JE.

Pro mne je to vzrušující a hodně mocný nástroj pro podporu rozvoje vaší destinace, vaší lokality, vašeho regionu nebo města.

O destinačním managementu vím hodně

 • učil jsem ho
 • přednášel jsem o něm
 • vím, jak ho používat
 • vím, jak založit destinačku a jak má řídit destinaci:
 • jaké pro ni připravit strategické marketingové a provozní materiály, stanovy,
 • ale HLAVNĚ – JAK JI FINANCOVAT,
 • jaké jsou mechanismy a nástroje řízení rozvoje destince.

Jsem specialista na DESTINAČNÍ MANAGEMENT

Podílel jsem se na zakládání agentur destinačního managementu, na přípravě základních dokumentů a principů financování.

Vím, jak přesvědčit podnikatele i starosty, aby o členství v destinačce minimálně vážně uvažovali. Co pro ně připravit, co je bude zajímat a na co se budou ptát. 

S čím vám můžu pomoci, na co se specializuji:

 • Zakládání agentury destinančního managementu
  pomůžu vám s přípravou všech potřebných dokumentů, principů financování, povedu získání členů agentury (podnikatelé i obce)
 • Příprava agentury DM na certifikaci CzechTourismu
  připomínkoval jsem podmínky certifikace, dobře je znám a umím upravit nebo připravit potřebné dokumenty tak, abyste byli napoprvé certifikováni
 • Připravím strategické dlouhodobé i operativní dokumenty marketingu a rozvoje destinace
  zanalyzuji váš současný stav, formou workshopu stanovíme cíle strategie a rozvoje vaší destinace a připravím strategické dokumenty

KONTAKTUJTE MĚ. PŘIJEDU K VÁM na první BEZPLATNOU konzultaci OSOBNĚ.